isoteks trlag

Isoteks Miljø Trøndelag har tre blåsebiler er fast stasjonert på Tiller. Seks mann er fast ansatt.  Vi er en totalleverandør på isolering av hus samt rådgivning, veiledning, og utførelse av blåseisolering, som alle kan benytte seg av.

Supersugeren er her omkring en uke hver måned. Vi kan også tilby miljøsanering og miljøsaneringsrapporter forteller avdelingsleder Roy Lilledalen. 

– Vi mener vår lange erfaring og spisskompetanse innenfor fagfeltet isolering og vår gode og hurtige oppfølging, vil gi bedre leveranser og økt verdi for kunder i Trøndelag. Vi har hatt en flott utvikling fra 1 isoleringsbil for noen år siden, fram til i dag med 3 biler i produksjon hver dag. Fra Trondheim dekkes hele Trøndelag og deler av Norland samt Møre og Romsdal. Vi utfører oppdrag som etterisolering av loft, vegger og gulv i gamle hus, til større isoleringsjobber i nybygg for entreprenører og byggmestere.

Spesialsanering

Isoteks Miljø AS utfører arbeider med alle typer av helse og miljøskadelige stoffer.

Vi tar oss av hele jobben fra planlegging, risikoanalyse, og utførelse til deponering og sluttbehandling.

  • Asbest
  • Tungmetaller
  • PCB
  • Kjemikalier

Les mer om Spesialsanering

Supersuger

Vi benytter en ny metode for suging av isolasjon, med automatisk komprimering av isolasjonen inne på bilen, som igjen gjør at vi kan suge raskere og få med oss inntil 5 ganger så mye pr lass. Isoteks Miljø as utfører arbeid over hele landet og har i dag to vakuumlastere som suger alt fra flis og stubbloftleire til stein, jord, sand og bløte masser. Arbeidene utføres støvfritt. Dette er det beste alternativ til manuell arbeidskraft. Det er bare fantasien som setter begrensinger på bruken av en slik bil. Les mer om supersuger.

Isolering Nybygg

Spar tid og penger ved isolering av nybygg. Isoteks Miljø blåser isolasjon inn i alle konstruksjoner.
Ved isolering av nybygg kan innblåst isolasjon blåses løst på kaldloft og i bjelkelag, samt alle lukkede konstruksjoner. Fyller alle tomrom rundt ventilasjon, VVS-installasjoner etc. Blåsemetoden gjør isolering av bygget raskere og tettere enn isolering med plater og ruller som må skjæres og monteres. Entreprenøren spares for lagring på byggeplass og håndtering av avfall.

Etterisolering

Vi tar jobben!  -raskere, rimeligere og bedre med innblåst isolasjon!.

Bruk spesialister for en spesialisert tjeneste! Vi isolerer huset ditt, og med 50 års erfaring garanterer vi resultatet!

Isoteks Miljø var blant de første i Norge som tok i bruk metoden med innblåsing av isolasjon, vi har siden 1963 blåst Rockwool inn i alle typer konstruksjoner. Vi har i dag 9 blåsebiler i full drift. Vi er den største Rockwool blåseentreprenøren i Norge, Rockwool har produsert og solgt steinull siden 1937 og har markedets beste brannegenskaper. Les mer om etterisolering

Miljørådgivning – miljøsaneringsrapport

Ved rivning, rehabilitering og ombygging er det krav til både kartlegging og til håndtering av bygge- og rivningsavfall.

I byggteknisk forskrift (TEK 17) stilles det krav til at man kartlegger miljøfarlig avfall i alle bygge- og riveprosjekter. Ved rehabiliterings- og rivearbeider over 100 kvadratmeter i bygg eller hvis et tiltak genererer mer enn ti tonn bygge- og rivningsavfall stilles det krav til en miljøsaneringsrapport. Det må understrekes at er det eier av avfallet som er ansvarlig for å vite hva avfallet inneholder.

Les mer om Miljørådgivning – miljøsaneringsrapport