Isoteks ost

Isoteks Miljø Øst betjener kunder i Oppland, Buskerud, Østfold og Vestfold. Isoteks Miljø Øst er samlokalisert med hovedkontoret som ligger på Gjøvik.

Isoteks Miljø Øst AS har 20 ansatte med lang og god erfaring innen våre fagfelt:

  • Blåseisolering av nybygg og bred erfaring med etterisolering av eldre bygg.
  • Sugebiler for rengjøring, fjerning av rivningsmasser, bulkmateriale, leire, flis, ballaststein etc.
  • Kartlegging og sanering av miljøskadelige stoffer (for eksempel asbest) og tyngre rengjøring med vakuumlaster (sugebil)

Spesialsanering

Isoteks Miljø AS utfører arbeider med alle typer av helse og miljøskadelige stoffer.

Vi tar oss av hele jobben fra planlegging, risikoanalyse, og utførelse til deponering og sluttbehandling.

  • Asbest
  • Tungmetaller
  • PCB
  • Kjemikalier

Les mer om Spesialsanering

Supersuger

Vi benytter en ny metode for suging av isolasjon, med automatisk komprimering av isolasjonen inne på bilen, som igjen gjør at vi kan suge raskere og få med oss inntil 5 ganger så mye pr lass. Isoteks Miljø as utfører arbeid over hele landet og har i dag to vakuumlastere som suger alt fra flis og stubbloftleire til stein, jord, sand og bløte masser. Arbeidene utføres støvfritt. Dette er det beste alternativ til manuell arbeidskraft. Det er bare fantasien som setter begrensinger på bruken av en slik bil.

Isolering Nybygg

Spar tid og penger ved isolering av nybygg. Isoteks Miljø blåser isolasjon inn i alle konstruksjoner.
Ved isolering av nybygg kan innblåst isolasjon blåses løst på kaldloft og i bjelkelag, samt alle lukkede konstruksjoner. Fyller alle tomrom rundt ventilasjon, VVS-installasjoner etc. Blåsemetoden gjør isolering av bygget raskere og tettere enn isolering med plater og ruller som må skjæres og monteres. Entreprenøren spares for lagring på byggeplass og håndtering av avfall.

Etterisolering

Vi tar jobben!  -raskere, rimeligere og bedre med innblåst isolasjon!.

Bruk spesialister for en spesialisert tjeneste! Vi isolerer huset ditt, og med 50 års erfaring garanterer vi resultatet!

Isoteks Miljø var blant de første i Norge som tok i bruk metoden med innblåsing av isolasjon, vi har siden 1963 blåst Rockwool inn i alle typer konstruksjoner. Vi har i dag 9 blåsebiler i full drift. Vi er den største Rockwool blåseentreprenøren i Norge, Rockwool har produsert og solgt steinull siden 1937 og har markedets beste brannegenskaper.

Les mer om etterisolering

Miljørådgivning – miljøsaneringsrapport

Ved rivning, rehabilitering og ombygging er det krav til både kartlegging og til håndtering av bygge- og rivningsavfall.

I byggteknisk forskrift (TEK 17) stilles det krav til at man kartlegger miljøfarlig avfall i alle bygge- og riveprosjekter. Ved rehabiliterings- og rivearbeider over 100 kvadratmeter i bygg eller hvis et tiltak genererer mer enn ti tonn bygge- og rivningsavfall stilles det krav til en miljøsaneringsrapport. Det må understrekes at er det eier av avfallet som er ansvarlig for å vite hva avfallet inneholder.

Les mer om Miljørådgivning – miljøsaneringsrapport

Loading