Miljøkartlegging – miljøsanering

Ved rivning, rehabilitering og ombygging er det krav til både kartlegging og til håndtering av bygge- og rivningsavfall.

Isoteks Miljø har konsulenter med lang erfaring innen miljørådgivning – og miljøsaneringsrapporter.

I byggteknisk forskrift (TEK 17) stilles det krav til at man kartlegger miljøfarlig avfall i alle bygge- og riveprosjekter. Ved rehabiliterings- og rivearbeider over 100 kvadratmeter i bygg eller hvis et tiltak genererer mer enn ti tonn bygge- og rivningsavfall stilles det krav til en miljøsaneringsrapport. Det må understrekes at det er eier av avfallet som er ansvarlig for å vite hva avfallet inneholder.

Les mer om miljørådgiving

startbank

Loading