Kalvedalen Kraftstasjon (Beito)
Asbestsanering av 700 lm kabelbroer i fjellanlegget.

Storgata 91 – Mellomvegen 109 (Tromsø)
Asbestsanering av 400m2 bølgeeternit tak.

Bjørke Forsøksgård (Ridabu)
Asbestsanering av 1100m2 bølgeeternit tak.

Hansteens gate (Oslo)
Asbestsanering av innvendige veggfelt ,samt sanering av 90 vinduer ,fordelt på 3etg.

Liene Barnehage (Sør-Fron)
Sanering av 30m3 Asbestinfiserte jordmasser ,samt tilbakeføring av rene masser, på fellesarealer.

Mellomgården Brl (Oslo)
Asbestsanering av 39stk balkongvegger inne/ute og innvendig trappeoppgang Ifm vindusutskifting.

Raufoss Næringspark ,bygg 29 (Raufoss)
Asbestsanering av 300m2 påstøp/rettemasse gulv.

Tønsberg Maritime skole (Tønsberg)
Asbestsanering av 400m2 innvendig platekledning ,
samt totalrengjøring av alle innvendige arealer ifbm Asbestspredning.

Sør-Fron Ungdomskole (Sør-Fron)
Asbestsanering av 700m2 bølgeeternit tak.

Gipsø Bo og Behandlingsenter (Nøtterøy)
Asbestsanering av 200 lm rørisolasjon , fjerning av fyrkjeler , el-kjeler og vvs-beredere.

Strand Unikorn (Moelv)
Asbestsanering av 400m2 innvendig platekledning

Drengestua (Ottestad)
Asbestsanering av 300m2 innvendig platekledning og 200 lm rørisolasjon.

Heggedal Leir (Asker)
Asbestsanering av 2000m2 innvendig platekledning , fjerning av ventilasjon og oljetanker .