ref supersuger

RAUFOSS Næringspark
Oppsuging av 600 tonn farlig avfall fra fjellanlegg

Schweigaardsgate 70, OSLO
Utsuging av 450 m2 stubbelofts leire

Furuset senter, OSLO
Bort suging av 2300m2  balaststein på tak.

Politiets fellestjeneste, JAREN
Tømming av kulefangere, og innblåsing av nytt materiale i kulefangere.

Totenbadet RAUFOSS
Utsuging av 12 tonn jordmasser og innblåsing av pukk.

Hans Hagerups gt 8, TRONDHEIM
Utsuging av 290 m2 leire

FOLLDAL Barnehage
utsuging av 139 m2 leire på loft.

Sykehuset Innlandet, REINSVOLL
Opprydding etter kloakkutslipp i kjeller.

Rossvollveien 79,  VERDAL
Utsuging av 26 tonn forurenset isolasjon (Smittefarlig avfall)

Verks gata 20, OSLO
Utsuging av 60 tonn gravemasser fra kjeller

Akershus Festning, OSLO
Utsuging av 460 m2 leire i gulv.

Årvoll skole, Bård Skolemesters vei 1, OSLO
Utsuging av 85m3  løsblåst isolasjon.

Rektorveien 10, NØTTERØY
Bortsuging av 380m2 stein på folie tekking

RAUFOSS Industripark
Oppsuging 38 tonn trafostein

Østre Aker vei 24B, OSLO
Bortsuging av 1850m2 balaststein.

Ås Videregående skole, Akershus
Bortsuging av 3400 m2 stein på papptekking

Radisson Blue Scandinavia Hotel, OSLO
Bortsuging av stein fra 22 etg

Ringsaker Folkehøgskole, MOELV
Bortsuging av stein på tak.

Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14 , OSLO
Fjerning av 430 tonn balast stein på tak.

Alnabru Terminalen, OSLO
Suge ballast stein utbytting av sporvekslere

GJØVIK Kommune, Rambekk renseanlegg
Tømming av Råtnetank

GLØR IKS, LILLEHAMMER
Tømming av råtnetank