Kan vår spesialkompetanse være til hjelp for deg?

Building Inspiring Spaces

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

Spesialsanering

Isoteks Miljø AS utfører arbeider med alle typer av helse og miljø-skadelige stoffer.
Vi tar oss av hele jobben fra planlegging, risikoanalyse, og utførelse til deponering og sluttbehandling.

 • Asbest
 • Tungmetaller
 • PBC
 • Kjemikalier

 

Vi tar jobben!
– På en sikker og forsvarlig måte; for deg og våre ansatte!

Våre spesialteam rykker ut på kort varsel

Miljøsanering:
Vi har 12 godkjente sanerere, og 8 kjemikalie dykkere. Vi tar på oss jobber med PCB, Kjemikalier, tungmetaller osv.

Asbestsanering:
Vi er Godkjente for arbeid med asbest av arbeidstilsynet og sanerer alt fra eternitplater på tak til asbestholdig rør-isolasjon i fyrrom og sanering og demontering av fyrkjeler.

Miljøsaneringsrapporter:
Vi har erfaren kartlegger som kan komme på kort varsel. Kommunen krever nå miljøsaneringsrapporter ved riving / rehabilitering. Eksempler på materialer som må håndteres miljøriktig: Fyrkjeler, røranlegg, gulvbelegg, maling, fugemasser, isolerglassruter, lysrør, armaturer, impregnert tre.

Kurs:
Vi tilbyr kurs og foredrag om asbestforekomster i bygg, og innføring i aktuelle lover og forskrifter.

Forebygg med kunnskap

 •   Hvor finnes Asbesten?
 •   Når er det brukt?
 •   Hvordan ser det ut?
 •   Asbestprøver?
 •   Hvilke lover og forskrifter må du ta hensyn til?

Målgruppe

 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Teknisk personale fra alle fagområder

Hva sier Folkehelseinstituttet:

Skadete eller dårlig vedlikeholdte asbestholdige produkter eller uforsvarlig fjerning av slike produkter kan føre til uakseptabelt høye asbestnivåer i inneluft. Ved berettiget mistanke om asbesteksponering anbefales prøvetaking for å avklare om frie asbestfibrer forekommer.

Bare en liten del av asbestholdige bygningsmaterialer i eksisterende bygningsmasser er til nå blitt sanert. Det er viktig å huske at ikke all asbest nødvendigvis må fjernes og at arbeidet med asbest medfører fiberspredningsrisiko som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Riving og reparasjon av asbest og asbestholdige materialer skal meldes til Arbeidstilsynet og skal utføres av kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Supersuger

Vi har ny metode for suging av isolasjon, med automatisk komprimering av isolasjonen inne på bilen, som igjen gjør at vi kan suge raskere og få med oss inntil 5 ganger så mye pr lass. Ta kontakt for et pristilbud. Isoteks Miljø as utfører arbeid over hele landet og har i dag to vakuumlastere som suger alt fra flis og stubbloftleire til stein, jord, sand og bløte masser. Arbeidene utføres støvfritt. Vi kan benytte slanger helt opp til 200 mm i diameter. Den kraftigste bilen klarer slange- og rørlengder helt opp til 300 meter. Ved bruk av en slik bil kan man håndtere og transportere masser på steder hvor bruk av annet graveutstyr er ødeleggende. Dette er det beste alternativ til manuell arbeidskraft. Det er bare fantasien som setter begrensinger på bruken av en slik bil.

Leire og flis:
Suging av leire og flis kan utføres både fra oversiden og undersiden av bjelkene. Flis kan også suges fra spalter i gulv med maksimum 3 m mellomrom. Den enkleste måten å suge leire og flis på er ved at man tar av gulvet og kommer til massen derfra. Utsuging fra undersiden er mer arbeidskrevende fordi vi da må rive himling etter hvert som vi suger ut massen.

Ballaststein:
Fjerne ballaststein på flate tak som er dekket med folie eller papptekking. Vi har erfarne medarbeidere og spesielle munnstykker som gjør denne jobben uten å skade folien. Steinen leveres til gjenbruk.

Senke kjellergulv:
Vi har maskiner og utstyr til å pigge gulv, knuse stein, betong og teglstein slik at massene kan suges ut

Rivningsmasser:
Ved rivningsarbeide er ofte uttransport og avfallsbehandlingen en vesentlig del av jobben. Vi har materialknusere for tegl, betong, leca, gipsplater og sponplater. Etter at materialet er knust, suges det ut i rene fraksjoner direkte i containere. Hele denne prosessen er fri for støv. En knust fraksjon tar mindre plass i containere og det blir dermed mindre transport av avfall.

 

Sandfang:
Tømme sandfang på bensinstasjoner og lignende. Fordelen ved å bruke en vakuumlaster til dette er at vi ikke trenger å tilsette vann for og suge massen, derfor blir det mindre å deponere. Jobben går også mye raskere enn bruk av en vanlig slamsuger.

Bulkmateriale:
Vi utfører også jobben med å suge og blåse bulkmaterialer fra havarerte lastebiler. Når en bulkbil har havnet i grøfta kommer vi og suger opp massen fra tanken og blåser dette over i en annen bil. På den måten kan verdifull last tas vare på og bergingen av bilen kan foregå uten fare for søl og ytterligere skade.

Forurenset masse:
Fjerne forurenset masse under bygg kan være aktuelt etter oljelekkasjer og lignende.

Pålefundament:
Pålefundamenter er ofte en rimelig løsning ved oppsetting av terrasser, mindre påbygg, støyskjermer og lignende. Vi har utviklet en metode hvor vi suger hull i bakken ned til frostfri dybde eller ned til fjell. Dette gjøres uten å skade vegetasjonen. Fundamenthullet blir 25-30 cm i diameter, alt man trenger å tilbakefylle er en trillebår med pukk. Ingen skader på plener, helleganger eller lignende.

Brannforebyggende:
Brannforebyggende tiltak i industrien er nødvendig. Vi kan reingjøre kabelgater og kulverter uten å skade sårbare installasjoner. Brennbare materialer som ligger vanskelig tilgjengelig kan suges ut.

Rengjøring:
Rengjøring av maskiner og installasjoner som ikke tåler vann er ofte et problem. Med en kombinasjon av trykkluft og forskjellige sugemunnstykker kan vi fjerne støv og smuss. Dette gjøres blant annet på støperier og i smelteomner. Vi foretar også rengjøring under samlebånd eller andre steder som det er vanskelig å komme til.

Isolering Nybygg

Spar tid og penger. Isoteks Miljø blåser inn isolasjon i alle konstruksjoner.

Blåseisolering kan blåses løst på kaldloft, direkte i himling eller direkte inn i vegger. Brukes til å fylle alle tomrom, også rundt ventilasjonskanaler osv. Blåsemetoden er rask og gir tettere isolasjon enn plater og ruller som må kuttes til og dyttet inn.

Hovedbilde: Nye Oslo Gardermoen Lufthavn. 750x500pix.

Isoteks Miljø var blant de første i Norge som tok i bruk metoden med innblåsing av isolasjon og har siden 1968 blåst mineralull inn i alle typer konstruksjoner. Isoteks Miljø har i dag 6 blåsebiler i full drift og er den største blåseentreprenøren i Norge. Isoteks Miljø har i den senere tid isolert nye Oslo Gardermoen Lufthavn.

 

Vi utfører jobber over i hele Norge med ekvipasjer fra våre avdelinger i Oslo, Trondhjem, Gjøvik og Hamar.

 

Ta kontakt for mer informasjon eller gå inn på vår nettside: www.isoteks-miljo.no

Bildekartotek+ bilde blåsebil

Etterisolering

Vi tar jobben!
-raskere, rimeligere og bedre med innblåst isolasjon!

Utfører arbeid i Trøndelag, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus. Bruk spesialister for en spesialisert tjeneste! Vi isolerer huset ditt, og med 50 års erfaring garanterer vi resultatet!

Isoteks Miljø var blant de første i Norge som tok i bruk metoden med innblåsing av isolasjon, vi har siden 1963 blåst Rockwool inn i alle typer konstruksjoner. Vi har i dag 4 blåsebiler i full drift. Vi er den største Rockwool blåseentreprenøren i Norge, Rockwool har produsert og solgt steinull siden 1937 og har markedets beste brannegenskaper.

Etterisolering av yttervegg
I trehus med bindingsverk er etterisolering med Rockwool Blåseull en ypperlig løsning. Dersom hulrommet i ytterveggene er minst 50 mm, foregår innblåsingen ved at det bores hull med 30-35 mm i diameter i kledningen. Resultatet av etterisoleringen merkes ikke bare på reduserte energiutgifter – i mange tilfeller oppnås også en betydelig reduksjon av støyen utenifra. Etter at innblåsingen er ferdig, tettes hullene slik at huseieren selv kan ta hånd om overflatearbeidet.

Etterisolering av loftsrom
Når et loftsrom skal etterisoleres er det viktig med en god og varig løsning. På loft, der det ikke er lagt gulv, brukes Rockwool Granulat PRO. Granulatet blåses jevnt utover flaten til ønsket tykkelse på isolasjonslaget nås. Hvis det allerede ligger gulv på loftet, foregår innblåsingen ved at det blir fjernet et par bord fra midtpartiet av gulvet. Alternativt kan det bores hull gjennom gulvet og isoleres etter samme prinsipp som i en vegg.

Etterisolering av etasjeskillere
Etterisolering av etasjeskillere gir en høyere overflatetemperatur på loft og gulv – noe som fjerner trekken og dermed gir en forbedret bo komfort. Ett eventuelt gammelt lag med leire i bjelkekonstruksjonen forhindrer ikke en effektiv etterisolering. Hvis ønskelig, kan man i mange tilfeller suge ut gammel leire og erstatte denne med ny blåseull. Dermed får man et bedre og tykkere isolasjonslag. I mange hus er det også mulig å isolere etasjeskillet mellom 1. etasje og kjelleren.

Energi og komfort
Selv om en reduksjon av energikostnadene ofte er årsaken til at mange gjennomfører en etterisolering, vil man også merke en annen stor forskjell. Bokomforten blir betydelig bedre i form av mindre trekk og mindre støy. Kalde overflater ved yttervegger, gulv og tak er ubehagelig for beboerne og oppleves som kulderas eller trekk. Ved å etterisolere vil disse ulempene bli betydelig mindre og i mange tilfeller forsvinne helt. Vi vet at en reduksjon av energikostnadene uansett er viktig for deg som huseier; Rockwool har egne programmer for utregning; Energisjekk og RockSpar som du finner på rockwool.no. Der kan du selv regne ut hvor mye du sparer på å etterisolere akkurat ditt hus.

Autorisert utførelse
Bruk en autorisert Rockwool blåseentreprenør En korrekt og effektiv isolering/etterisolering avhenger delvis av materialet og delvis av hvordan arbeidet utføres. Rockwool stiller store krav til utførelsen av isoleringsarbeidet. Kun utvalgte firmaer har etter en grundig opplæring fått autorisasjon som Rockwool blåseentreprenør. Disse firmaene er også spesialister på andre typer isoleringsoppdrag.