Etterisolering

Vi tar jobben!
-raskere, rimeligere og bedre med innblåst isolasjon!

Bruk spesialister for en spesialisert tjeneste! Isoteks Miljø isolerer huset ditt, og med 50 års erfaring garanterer vi resultatet!

Isoteks Miljø var blant de første i Norge som tok i bruk metoden med innblåsing av isolasjon, vi har siden 1963 blåst Rockwool inn i alle typer konstruksjoner. Vi har i dag 9 blåsebiler i full drift. Vi er den største Rockwool blåseentreprenøren i Norge, Rockwool har produsert og solgt steinull siden 1937 og har markedets beste brannegenskaper.

Etterisolering av yttervegg
I trehus med bindingsverk er etterisolering med Rockwool Blåseull en ypperlig løsning. Dersom hulrommet i ytterveggene er minst 50 mm, foregår innblåsingen ved at det bores hull med 30-35 mm i diameter i kledningen. Resultatet av etterisoleringen merkes ikke bare på reduserte energiutgifter – i mange tilfeller oppnås også en betydelig reduksjon av støyen utenifra. Etter at innblåsingen er ferdig, tettes hullene slik at huseieren selv kan ta hånd om overflatearbeidet.

Etterisolering av loftsrom
Når et loftsrom skal etterisoleres er det viktig med en god og varig løsning. På loft, der det ikke er lagt gulv, brukes Rockwool Granulat PRO. Granulatet blåses jevnt utover flaten til ønsket tykkelse på isolasjonslaget nås. Hvis det allerede ligger gulv på loftet, foregår innblåsingen ved at det blir fjernet et par bord fra midtpartiet av gulvet. Alternativt kan det bores hull gjennom gulvet og isoleres etter samme prinsipp som i en vegg.

Etterisolering av etasjeskillere
Etterisolering av etasjeskillere gir en høyere overflatetemperatur på loft og gulv – noe som fjerner trekken og dermed gir en forbedret bo komfort. Ett eventuelt gammelt lag med leire i bjelkekonstruksjonen forhindrer ikke en effektiv etterisolering. Hvis ønskelig, kan man i mange tilfeller suge ut gammel leire og erstatte denne med ny blåseull. Dermed får man et bedre og tykkere isolasjonslag. I mange hus er det også mulig å isolere etasjeskillet mellom 1. etasje og kjelleren.

Energi og komfort
Selv om en reduksjon av energikostnadene ofte er årsaken til at mange gjennomfører en etterisolering, vil man også merke en annen stor forskjell. Bokomforten blir betydelig bedre i form av mindre trekk og mindre støy. Kalde overflater ved yttervegger, gulv og tak er ubehagelig for beboerne og oppleves som kulderas eller trekk. Ved å etterisolere vil disse ulempene bli betydelig mindre og i mange tilfeller forsvinne helt. Vi vet at en reduksjon av energikostnadene uansett er viktig for deg som huseier; Rockwool har egne programmer for utregning; Energisjekk og RockSpar som du finner på rockwool.no. Der kan du selv regne ut hvor mye du sparer på å etterisolere akkurat ditt hus.

Autorisert utførelse
Bruk en autorisert Rockwool blåseentreprenør En korrekt og effektiv isolering/etterisolering avhenger delvis av materialet og delvis av hvordan arbeidet utføres. Rockwool stiller store krav til utførelsen av isoleringsarbeidet. Kun utvalgte firmaer har etter en grundig opplæring fått autorisasjon som Rockwool blåseentreprenør. Disse firmaene er også spesialister på andre typer isoleringsoppdrag.

startbank