Miljørådgivning – miljøsaneringsrapport

Isoteks Miljø har konsulenter med lang erfaring innen miljørådgivning – og miljøsaneringsrapporter.

Ved rivning, rehabilitering og ombygging er det krav til både kartlegging og til håndtering av bygge- og rivningsavfall.

I byggteknisk forskrift (TEK 17) stilles det krav til at man kartlegger miljøfarlig avfall i alle bygge- og riveprosjekter. Ved rehabiliterings- og rivearbeider over 100 kvadratmeter i bygg eller hvis et tiltak genererer mer enn ti tonn bygge- og rivningsavfall stilles det krav til en miljøsaneringsrapport. Det må understrekes at er det eier av avfallet som er ansvarlig for å vite hva avfallet inneholder.

For å lage en miljøsaneringsrapport må eiendommen eller prosjektet besiktiges ved en befaring. Vi går da gjennom bygningsmassene og vurderer alle tilgjengelige fraksjoner i forbindelse med prosjektet. Ved mistanke om farlig avfall, tar vi ut materialprøver som vi sender inn til Laboratorium for analyse, og analyseresultatene sammenlignes i henhold til gitte grenseverdier for avfall i gjeldende lover og forskrifter.

Våre konsulenter med lang erfaring innen miljørådgivning – og miljøsaneringsrapporter hjelper dere gjerne med denne prosessen. Vi hjelper også gjerne til med å utarbeide en avfallsplan på bakgrunn av kartleggingen, som dere kan bruke i det videre arbeidet i prosjektet. Vi har også lang erfaring med sanering og håndtering av miljøskadelige stoffer i både rive- og rehabiliteringsprosjekter, og tar på oss oppdrag i alle størrelser.

startbank

Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Innledning til kapittel 9 Ytre miljø

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/9/innledning-til-kapittel-9/

9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/9/9-7/

9-6. Avfallsplan

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/9/9-6/