Spesialsanering

Vi hjelper deg med håndtering av alle typer av helse- og miljøskadelige stoffer – alt fra planlegging, risikoanalyse og utførelse, til deponering og sluttbehandling. Alt skjer på en sikker og forsvarlig måte, både for deg og våre ansatte.

Eksempler på stoffer vi hjelper deg med:

  • Asbest
  • Tungmetaller
  • PCB
  • Ulike type kjemikalier

Våre spesialteam rykker ut og hjelper deg på kort varsel!

Kurs om asbest:

Vi tilbyr kurs og foredrag om asbestforekomster i bygg, og innføring i aktuelle lover og forskrifter. Kursene passer for byggherrer, entreprenører eller teknisk personale fra alle fagområder.

Bare en liten del av asbestholdige bygningsmaterialer i eksisterende bygningsmasser er til nå blitt sanert. Det er viktig å huske at ikke all asbest nødvendigvis må fjernes og at arbeidet med asbest medfører fiberspredningsrisiko som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Riving og reparasjon av asbest og asbestholdige materialer skal meldes til Arbeidstilsynet og skal utføres av kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Miljørådgivning

Vi tilbyr også miljørådgivning, og våre erfarne kartleggere kan komme på kort varsel. Kommunen krever nå miljøsaneringsrapporter ved riving / rehabilitering og vi kan hjelpe deg med disse. Eksempler på materialer som må håndteres miljøriktig er fyrkjeler, røranlegg, gulvbelegg, maling, fugemasser, isolerglassruter, lysrør, armaturer, impregnert tre. Les mer om miljørådgivning og miljøsaneringsrapporter her.

startbank