Spesialsanering

Vi hjelper deg med håndtering av alle typer av helse- og miljøskadelige stoffer – alt fra planlegging, risikoanalyse og utførelse, til deponering og sluttbehandling. Alt skjer på en sikker og forsvarlig måte, både for deg og våre ansatte.

Eksempler på stoffer vi hjelper deg med:

 • Asbest
 • Tungmetaller
 • PCB
 • Ulike type kjemikalier

Våre spesialteam rykker ut på kort varsel.

Miljøsanering:
Vi har godkjente sanerere og kjemikaliedykkere, og tar på oss jobber med asbest, PCB, kjemikalier, tungmetaller osv.

Asbestsanering:
Vi er godkjent for arbeid med asbest av arbeidstilsynet, og sanerer alt fra eternitplater på tak til asbestholdig rørisolasjon samt sanering og demontering av fyrkjeler.

Miljørådgivning:
Vi har erfarne kartleggere som kan komme på kort varsel. Kommunen krever nå miljøsaneringsrapporter ved riving / rehabilitering. Eksempler på materialer som må håndteres miljøriktig: Fyrkjeler, røranlegg, gulvbelegg, maling, fugemasser, isolerglassruter, lysrør, armaturer, impregnert tre.

Kurs:
Vi tilbyr kurs og foredrag om asbestforekomster i bygg, og innføring i aktuelle lover og forskrifter.

Forebygg med kunnskap

 •   Hvor finnes asbesten?
 •   Når er det brukt?
 •   Hvordan ser det ut?
 •   Asbestprøver?
 •   Hvilke lover og forskrifter må du ta hensyn til?

Målgruppe

 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Teknisk personale fra alle fagområder

startbank

Dette sier Folkehelseinstituttet:

“Skadete eller dårlig vedlikeholdte asbestholdige produkter eller uforsvarlig fjerning av slike produkter kan føre til uakseptabelt høye asbestnivåer i inneluft. Ved berettiget mistanke om asbesteksponering anbefales prøvetaking for å avklare om frie asbestfibrer forekommer.”

Bare en liten del av asbestholdige bygningsmaterialer i eksisterende bygningsmasser er til nå blitt sanert. Det er viktig å huske at ikke all asbest nødvendigvis må fjernes og at arbeidet med asbest medfører fiberspredningsrisiko som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Riving og reparasjon av asbest og asbestholdige materialer skal meldes til Arbeidstilsynet og skal utføres av kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Se våre referanser innen Miljørådgivning