Spesialsanering

Isoteks Miljø AS utfører arbeider med alle typer av helse og miljøskadelige stoffer.
Vi tar oss av hele jobben fra planlegging, risikoanalyse, og utførelse til deponering og sluttbehandling.

 • Asbest
 • Tungmetaller
 • PCB
 • Kjemikalier

Vi tar jobben!
– På en sikker og forsvarlig måte; for deg og våre ansatte!

Våre spesialteam rykker ut på kort varsel

Miljøsanering:
Vi har 12 godkjente sanerere, og 8 kjemikalie dykkere. Vi tar på oss jobber med asbest, PCB, kjemikalier, tungmetaller osv.

Asbestsanering:
Vi er Godkjente for arbeid med asbest av arbeidstilsynet og sanerer alt fra eternitplater på tak til asbestholdig rørisolasjon samt sanering og demontering av fyrkjeler.

Miljørådgivning:
Vi har erfarne kartleggere som kan komme på kort varsel. Kommunen krever nå miljøsaneringsrapporter ved riving / rehabilitering. Eksempler på materialer som må håndteres miljøriktig: Fyrkjeler, røranlegg, gulvbelegg, maling, fugemasser, isolerglassruter, lysrør, armaturer, impregnert tre.

Kurs:
Vi tilbyr kurs og foredrag om asbestforekomster i bygg, og innføring i aktuelle lover og forskrifter.

Forebygg med kunnskap

 •   Hvor finnes asbesten?
 •   Når er det brukt?
 •   Hvordan ser det ut?
 •   Asbestprøver?
 •   Hvilke lover og forskrifter må du ta hensyn til?

Målgruppe

 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Teknisk personale fra alle fagområder

startbank

Dette sier Folkehelseinstituttet:

“Skadete eller dårlig vedlikeholdte asbestholdige produkter eller uforsvarlig fjerning av slike produkter kan føre til uakseptabelt høye asbestnivåer i inneluft. Ved berettiget mistanke om asbesteksponering anbefales prøvetaking for å avklare om frie asbestfibrer forekommer.”

Bare en liten del av asbestholdige bygningsmaterialer i eksisterende bygningsmasser er til nå blitt sanert. Det er viktig å huske at ikke all asbest nødvendigvis må fjernes og at arbeidet med asbest medfører fiberspredningsrisiko som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Riving og reparasjon av asbest og asbestholdige materialer skal meldes til Arbeidstilsynet og skal utføres av kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Se våre referanser innen Miljørådgivning